Visie


“Wees de verandering die je in de wereld wil zien.” - Mahatma Ghandi

We werken vooral vanuit het gedachtengoed van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet en open-hart-cirkels.
In essentie gaat het om:

Andere inspiratiebronnen en kaders voor ons zijn: geweldloze communicatie, herstelgerichte benadering, systemisch en oplossingsgericht werken, functionele familietherapie, signs of safety en well-being.


In essentie is onze manier van werken gebaseerd op 5 pijlers:

 1. Houding
  Wanneer de ander gedrag stelt waardoor we ons uitgedaagd voelen beschouwen we dat als een uitnodiging om anders te denken, kijken en handelen. We geloven in de verwevenheid van warmte en grenzen, in het bieden van waakzame zorg, zelfcontrole en het actief inschakelen van hulp uit de omgeving.
 2. Gevoel
  In uitdagende situaties verliezen we wel eens de verbinding met onszelf en/of de ander. Contact maken met onderliggende nood en behoefte helpt ons om weer vrijuit te ademen.
 3. De taal van de liefde
  We vinden het belangrijk om te oefenen in het loslaten van blokkerende taal of labels (‘ze heeft weerstand’, ‘hij is agressief’, ‘ze kan dit niet’,…) en de focus op ons eigen handelen te leggen. Wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen?
 4. Verbinding
  Acceptatie van het ‘lijden’ i.p.v ‘het kwaad’ vraagt om moed en mildheid. We staan voor het idee dat destructief gedrag niet voortkomt uit negatieve intenties. We gaan ervan uit dat iedereen het in wezen goed wil doen en erbij wil horen.
 5. Kracht en kwetsbaarheid
  We zien elke crisis als een kans, een uitnodiging om tot groei te komen, als individu, gezin of team. De kracht van kwetsbaarheid is hierbij wezenlijk. Door onszelf kwetsbaar op te stellen, nodigen we anderen uit om dit ook te doen. Door samen door de pijn, het verdriet te gaan, kunnen we terug dichter bij elkaar komen en tot verbinding komen. Door ons te oefenen in het spreken en luisteren vanuit het hart kunnen we de ander echt ont-moeten.

“Levenskunst is doende zijn, met alledaagse dingen, en dan je ziel daar tussendoor, zijn reislied horen zingen” - Willy Perizonius